<< July August 2018 September >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8.
21:00 Treenit: 21:00-22:00 at Leppävaara In1 Out9
           
6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8.
21:00 Treenit: 21:00-22:00 at Leppävaara In1 Out10
   
19:00 Ulkotreenit 19:00- In1 Out6
     
13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8.
21:00 Treenit: 21:00-22:00 at Leppävaara In7 Out9
   
19:00 Ulkotreenit 19:00- In0 Out8
     
20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8.
21:00 Treenit: 21:00-22:00 at Leppävaara In14 Out3
   
19:30 Treenit: 19:30-21:00 at Pohjois-Tapiola In6 Out1
     
27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9.
21:00 Treenit: 21:00-22:00 at Leppävaara In2 Out0
   
19:30 Treenit: 19:30-21:00 at Pohjois-Tapiola In1 Out1